Finspångs kommun

Språk/Language

Arbetsträning

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med många lokala företag och lokala föreningar för att hjälpa individer att närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning. Fler platser skulle göra fler individer bättre rustade för ett arbete. Vill ditt företag eller förening vara med och upplåta en plats för arbetsträning?

Man står med städvagn, tvätteri AME

Arbetsträning innebär att en arbetssökande under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Personen ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet. En plats för arbetsträning är personligt utformad efter individens förmågor och begränsningar. En arbetsträning kan inledas i en lägre omfattning än heltid och ökas på steg för steg.

Arbetsträning sker ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen i de fall individen är inskriven som arbetssökande. I dessa fall fattar Arbetsförmedlingen beslut om insatsen efter arbetsgivarkontroll och samråd med facklig organisation.

Arbetsträning följs upp under tiden de pågår och kan avbrytas när som om detta behövs.

Kontakt

Johanna Sinanovic
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-851 31
kommun@finspang.se

Ekedalsvägen 5, 612 44 Finspång

Ellinor Berg
Arbetsmarknadskoordinator
Arbetsmarknadsenheten

0122-858 82
ellinor.berg@finspang.se

De Bescheväg 3. 612 30 Finspång.