Finspångs kommun

Språk/Language

Företagsplatser för daglig verksamhet

Är du och ditt företag intresserade av att göra en samhällsinsats och samtidigt få en extra resurs i verksamheten? Här får du veta mer om vad det innebär att erbjuda Daglig verksamhet företagsplats till en person med funktions­nedsättning.

En man rengör en röd bil.

Kan din arbetsplats ge sysselsättning åt en person med funktionsnedsättning?

I så fall är ni just den arbetsplatsen vi söker!

Att få vara del av en arbetsplats skapar känsla av att vara behövd, känna meningsfullhet och gemenskap. För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (en arbetsplats). Därför önskar vi, med er hjälp, erbjuda meningsfull sysselsättning åt dessa individer.

Det kostar ingenting för arbetsplatsen men det utgår heller ingen ersättning. Ni ger inget löfte om åtagande.

Ni är med och bidrar med en samhällsinsats genom att skapa en betydande och meningsfull sysselsättning åt en eller flera deltagare, samtidigt som ni får en medarbetare som blir en extra resurs i er verksamhet.

Se videon nedan för att se Tranfoten AB Industriservice positiva erfarenheter av att företagsplatser åt personer inom daglig verksamhet.

 

Om daglig verksamhet

Företagsplats är en del av Daglig verksamhet.
Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som har rätt till sysselsättning inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med daglig verksamhet är att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

På Daglig verksamhet arbetar personen i sin egen takt och omfattning utefter sina förmågor.

Hur går processen till?

En representant från Finspångs kommun gör studiebesök i er verksamhet för att etablera en kontakt och berätta om oss samt göra en arbetsplatsanalys för att se vilka sysslor som finns hos er som någon av våra deltagare kan utföra.

När det finns en deltagare som passar tar vi kontakt med er. Då bestämmer vi tillsammans vilka arbetsuppgifter och vilken sysselsättningsgrad deltagaren ska ha.

Om behov finns kommer en representant från oss följa med deltagaren som stöd och trygghet under de första arbetstillfällena. Sedan inleds en prövoperiod, som kan variera beroende på sysselsättningsgrad. Efter det gör vi en utvärdering och utifrån den tar vi beslut hur vi går vidare med företagsplatsen.

Vad kan en person med företagsplats bidra med?

Det varierar från person till person samt mellan arbetsplatser. Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats så det blir en bra verksamhet för alla parter där deltagaren kan arbeta utifrån sina förmågor och förutsättningar. Vår representant kommer att ge stöd och anpassa arbetsuppgifter utifrån önskemål, behov samt deltagarens förmågor.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Köksuppgifter såsom koka kaffe/te, sköta diskmaskin, torka bord etc.
  • Städuppgifter.
  • Tvätt.
  • Plocka skräp.
  • Order- och eller varuplock (exempelvis kundsläpp, fronta).
  • Vissa vaktmästarsysslor.

Hur ofta arbetar personen?

Antal arbetsdagar och arbetstid för deltagare med företagsplats varierar.

Viktigt att veta

Det kommer alltid finnas möjlighet att ta kontakt med oss handledare vid eventuella frågor som kan uppkomma.

En representant från oss kommer besöka arbetsplatsen regelbundet för att stämma av och se över om några justeringar eller förändringar behövs.

Berättelse från företagsplats

-Vi har en brukare som genom samarbete med daglig verksamhet är med och hjälper oss och stöttar oss med smått och gott under dagarna. Hoppas att det finns fler företagare i Finspång som kan ställa upp och hjälpa personer få en meningsfull sysselsättning på dagarna.

Kontakt

Frida Nylund
Arbetskonsulent
Daglig verksamhet

0122-85377
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anette Sjöholm
Handledare
Daglig verksamhet

0122-850 07
anette.sjoholm@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång