Finspångs kommun

Ambassadörsskola EU

Bergska gymnasiet ingår i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram tillsammans med skolor i 26 andra länder. Programmet innebär att vi lyfter frågor som är aktuella i EU och därmed ger alla elever chansen att bli väl ­informerade om vilka beslut som fattas samt hur de kan vara med och påverka.

EPAS-Skola - bra för alla!

Bergska gymnasiet är en så kallad EPAS- skola. Det innebär att vi har tillgång till expertföreläsare, EU- parlamentariker och en pedagog med specialkunskaper om hur EU- samarbetet fungerar. Vi har en utbildad EU- ambassadör (lärare) och flera EU- skolambassadörer (elever).

Lärare och elever jobbar tillsammans med att sprida kunskap om EUs demokratiska institutioner, framförallt EU- parlamentet. Elever ges tillfälle att samarbeta och nätverka med elever från Sverige och andra EU- länder, men även med politiker som har plats i europaparlamentet. Aktiviteter anordnas på medlemsskolorna, bland annat debatter och vi uppmärksammar Europadagen den 9 maj på ett informativt och festligt sätt. Eleverna får också jobba tillsammans med lärare om att driva en EU- infopoint där material om EU görs tillgängligt för allmänheten.

EU är ett gigantiskt demokratiskt projekt med stora muskler. Många tror fortfarande att EU- frågor inte riktigt rör oss, men även på kommunal nivå berörs vi varje dag av beslut som tas i EU- parlamentet. Att vi som skola har en kommunikationskanal rakt in i Bryssel gör att våra möjligheter till omvärldsbevakning ökar. Våra chanser att påverka ökar också med denna kontakt. Sen ser vi också en möjlighet för våra elever att komma ut och lära sig mer om världen. Det är bra för alla.