Finspångs kommun

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett studieförberedandeprogram där du läser kurser om företagande, marknadsföring och ledarskap.

Lär dig allt om hur ekonomi och företag fungerar

Ekonomiprogrammet förbereder dig för högskolestudier och ger dig många valmöjligheter inför framtiden. Redan som gymnasieekonom kan du söka jobb på en ekonomiavdelning eller revisionsbyrå.

Här får du också starta ett UF-företag. UF-företag innebär att du praktiskt får pröva på företagande genom att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Du lär dig om företagens roll i samhället och fördjupar dig i ämnen som; kalkylering, finansiering, redovisning och internationell handel. Här ingår också kunskaper i psykologi för att förstå hur människan tänker, känner och handlar. Dessa kunskaper är viktiga vid beslut och bedömning inom både ekonomi och juridik.

Ämnen som ingår och som du också kan utbilda dig vidare i är; entreprenörskap, företags- ekonomi, marknadsföring, redovisning, organisation och juridik. Du läser även matematik, svenska och engelska vilket förbereder dig för många högskoleutbildningar inom det samhällsvetenskapliga området.

Global profil

Global profil finns att välja på NA, SA och EK oavsett inriktning. Det är ett kurspaket som ligger under programfördjupningen. Du tema läser kurserna politik och hållbar utveckling och geografi 1. På Bergska tänker vi på hållbarhet i allt vi gör men du jobbar lite extra för att hjälpa till att uppnå de Globala målen i Agenda 2030!

Våra inriktningar

Du fördjupar dina kunskaper inom det företagsekonomiska området genom att läsa mer redovisning, marknadsföring, och ledarskap. Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i att starta och driva ett företag. Du lär dig också om de lagar och regler som gäller inom området.

Du får lära dig hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Du övar din förmåga att skriva och värdera affärsplaner och affärsidéer. Psykologi, marknadsföring och reklam är också centralt inom denna inriktning.

Du tränar dig att använda programvaror som finns för ekonomi, databashantering och redovisning. Vidare lär du dig att göra ekonomiska kalkyler, lägga upp register, sköta bokföring samt att göra broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial.

Inom denna inriktning får du kunskaper om rättsordningens betydelse och utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du läser om våra grundlagar, straffrätt, processrätt, EU-rätt samt skaffar dig kunskaper om vanliga juridiska begrepp. I kursen affärsjuridik lär du dig mer om lagar och avtal som påverkar företagandet.

I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter.

I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Du skaffar dig kunskaper kring vad som styr våra beslut och vårt handlande.

Programcirklar

Utifrån diagrammen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång