Försäljnings- och service­programmet

Siktar du högt? Vill du ha en praktisk utbildning där du lär dig allt om detaljhandeln? Har du intresse för marknadsföring, service och ekonomi? Här är programmet för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

Programmet passar dig som vill lära mer om företag, marknadsföring och ledarskap. Efter utbildningen kan du arbeta med inköp, försäljning, service, reklam, ekonomi, löner och bokföring. Programmet hette tidigare Handels- och administrationsprogrammet men byter namn och visst innehåll från HT22.

Det centrala för utbildningen är att du lär dig handel med varor och tjänster. Med tjänster menar man resor, hotell, transporter, reklam, marknadsföring med mera. Du lär dig hur man ställer fakturor och offerter samt om de lagar och regler som gäller vid försäljning.

Du läser kurser inom bland annat företagsekonomi där entreprenörskap, redovisning, näthandel, kommunikation, ledarskap och affärsutveckling är centralt. Försäljningsteknik, service och administration ingår också i programmet och du kommer lära dig om den nya tekniken som används inom branschen idag.

Du kan fördjupa dig inom olika områden som livsmedel, mode, sport, fritid eller elektronik. Du lär dig vikten av att kunna köpa in varor och hantera dom. Du får även lära dig att exponera varor på ett säljande sätt.

På programmet fördjupar du också dina kunskaper om hur företag fungerar och är organiserade. Du läser om marknadsföring av varor och tjänster och får träna på att göra reklam och informationsmaterial. Det ingår också att göra marknadsundersökningar och planera kampanjer.

En praktisk yrkesutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet är skolförlagt vilket innebär att du gör stora delar av din utbildning inne på skolan fast med många praktiska moment och övningar. Du gör även vissa delar av din utbildning ute på en riktig arbetsplats där du får möta yrkesmän och få kunskaper om ditt framtida yrke. Denna praktik kallas för APL som står för arbetsplatsförlagt lärande. Redan första terminen årskurs 1 får du testa på yrket under en vecka och i åk 2 är du ute fyra veckor på APL för att sedan i åk 3 vara ute två dagar i veckan på en arbetsplats.

Åk 1

  • HT, 1 vecka APL
  • VT, 2 veckor APL

Åk 2

  • HT, 2 veckor APL
  • VT, 2 veckor APL

Åk 3

  • 2 dagar i veckan

Efter programmet kan du fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att bli behörig att studera vidare på högskolan. Genom skolans "högskolespår" under programfördjupningen kan du få högskolebehörighet utan att behöva lägga till några extra kurser. Du får även en yrkesexamen vilket ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet. 

Nyheter

Skolverket har beslutat att förändra försäljnings- och serviceprogrammet från läsåret 2022/23. Från och med 1 juli 2022 kommer programmet inte ha några inriktningar och byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Du som påbörjat programmet innan förändringen får möjlighet att välja om du vill gå resten av din utbildning antingen enligt det gamla eller det nya upplägget.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (EK, NA, SA, BF, FS/HA)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
tangra.brussander@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång