Språk/Language

Containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, behöver bygglov.

Du behöver inte bygglov om du

 • ställer upp en container på din egen tomt i samband med renovering under en begränsad tid (1-6 månader)
 • ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen

Du behöver alltid bygglov om

 • det är fler än en container
 • dessa containrar ska stå på platsen längre tid än 6 månader

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • situationsplan på en tillförlitlig karta
 • byggnadsritningar eller produktbeskrivning
 • förslag till kontrollplan

Hur ska jag göra?

 • Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger
 • Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen
 • Redovisa var container ska placeras
 • Skapa en kontrollplan
 • Ta fram ritningar för containern
 • Skicka in din ansökan

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson