Finspångs kommun

Språk/Language

Parkeringsplatser

Här kan du läsa om vilka parkeringsmöjligheter som finns i Finspång, vilka regler och avgifter som gäller på respektive parkering samt hur du hittar dit.

Den rikstäckande parkeringsskivan för parkering gäller på flera av parkerings­platserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta i kommunhusets eller kulturhusets reception.

Där parkeringsskivan inte gäller ska du följa det som står på skylten vid parkerings­platsen. På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Felanmälan som rör de kommunala parkerings­ytorna görs till kommunen.

I nedanstående information "Taxa för parkering på allmän plats" och "Avgifter för parkering på kommunal tomtmark" hittar du vilka ytor som taxorna och avgifterna gäller.

Avgiftszoner i centrala Finspång

Finspångs centrala delar är indelat i tre parkeringszoner. Kontrollera alltid på infartsskyltar där ser du vilka tider för avgifter som gäller på respektive parkeringsplats.

Bild över parkeringszoner i Finspångs kommun

Gul zon - Kommunens parkeringsgarage - Zonkod i appen Aimo är 6356

 • Högsta parkeringsavgift 10 kr per timme.
 • Dygnsparkering 100 kr per dygn.
 • Månadsbiljett 450 kr per månad.

Blå zon - Inre centrumkärna - Zonkod i appen Aimo är 6358

 • Högsta parkeringsavgift 6 kr per timme.
 • Dygnsparkering 80 kr per dygn.
 • Månadsbiljett 300 kr per månad.

Grön zon - Yttre centrumkärna - Zonkod i appen Aimo är 6357

 • Högsta parkeringsavgift 3 kr per timme.
 • Dygnsparkering 50 kr per dygn.
 • Månadsbiljett 200 kr per månad.

El-plats - 45kr per timme - Zonkod i appen Aimo är 6359

El-plats - 15kr per timme - Zonkod i appen Aimo är 6360

Betalningsalternativ

 • Du kan betala via appen Aimo i biljett­automat med kort­betalning, SMS eller swish. Automater finns vid Lillsjöbäckens parkering, De Geergaraget , Grosvad och Kommungaraget. Biljetterna från automaterna gäller även i grön zon, yttre centrum­kärna.
 • Betalande i gul zon kan parkera på samma biljett i blå och grön zon.
 • Betalande i blå zon kan parkera på samma biljett i grön zon.

Parkeringsskivan används i Finspång för tidsmätning på vissa allmänna parkerings­platser. Den gäller tidsbegränsade parkeringar där parkerings­skylten har en tilläggs­tavla med symbolen "P‑skiva" eller texten "P‑skiva".

 • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
 • Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på p‑skylten, ställs p-skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 9.
 • Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tids­­begränsningen.
 • Placera p-skivan så den är synlig innanför framrutan.
 • Endast en p-skiva får användas vid uppställnings­tillfälle.
 • Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda p-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Om du saknar p-skiva

Om du helt saknar en p-skiva går det bra att skriva en lapp med datum samt tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönster­rutan på bilen.

Parkeringsplatser i centrum

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 1 handikapp och 22 bilplatser.
 • Parkeringstid: 1 timma kl. 8-18 vardagar, lördagar kl. 8-13.
 • Avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 4 handikapp, 40 bilplatser, 2 laddplatser.
 • Parkeringstid: 2 timmar kl. 8-18 vardagar, lördagar kl. 8-13.
 • Avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild, infarter enligt gulmarkering i kartbild
 • Antal platser: 2 handikapp, 64 bilplatser.
 • Parkeringsgaragets öppettider: Vardagar kl. 6-21, lördagar och söndagar kl. 6-18.
 • Avgifter: Avgift vardagar kl. 8-21, lördagar kl. 8-18, söndagar kl. 9-18.
 • Taxor: 10 kr per timme, 100 kr per dygn, 450 kr per månad (ej fast plats).
 • Betalinformation: Biljettautomat med kortbetalning samt appen Aimo.
 • Ägare: Finspångs kommun
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 26 bilplatser.
 • Avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00.
 • Taxor: 6 kr per timme, 80 kr per dygn, 300 kr per månad (ej fast plats).
 • Betalinfo: Appen Aimo. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkerings­biljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 117 bilplatser, 6 laddplatser.
 • Avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00.
 • Taxor: 6 kr per timme, 80 kr pre dygn, 300 kr per månad (ej fast plats).
 • Betalinformation: Biljettautomat med kortbetalning vid Lillsjöbäckens parkering samt appen Aimo. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: Cirka 70 bilplatser.
 • Avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00.
 • Taxor: 6 kr per timme, 80 kr per dygn, 300 kr per månad (ej fast plats).
 • Betalinfo: Appen Aimo. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering.
 • Antal platser: cirka 80 bilplatser.
 • Parkeringstid: Vardagar 2 timmar kl. 8-18, lördagar kl. 8-16.
 • Avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.

I Finspångs tätort finns ett flertal parkeringsplatser i anslutning till idrottshallar, skolor och förskolor. De flesta är belägna i grön zon och då gäller följande:

Grön zon - Yttre centrumkärna - Zonkod i appen Aimo är 6357

 • Högsta parkeringsavgift 3 kr per timme.
 • Dygnsparkering 50 kr per dygn.
 • Månadsbiljett 200 kr per månad.

Avgiftsfri lämna och hämtaparkering

Parkeringsplatser ska vara avgiftsfria i tjugo minuter vid hämtning och lämning av
barn. Vid skolor och förskolor där fritidsaktiviteter ofta pågår tillämpas avgiftsparkering vardagar kl. 08:00-16:00, övrig tid avgiftsfri, exempel på sådana parkeringar är Grosvadskolan/Arena Grosvad samt Bergska skolan.

Du kan läsa mera om vilken avgift som gäller för vilken parkering i dokumentet "avgifter för parkering på kommunal tomtmark" nedan.

Bild över parkeringszoner i Finspångs kommun

Betalningsalternativ

 • Du kan betala via appen Aimo i biljett­automat med kort­betalning, SMS eller swish. Automater finns vid Lillsjöbäckens parkering, De Geergaraget , Grosvad och Kommungaraget. Biljetterna från automaterna gäller även i grön zon, yttre centrum­kärna.
 • Betalande i gul zon kan parkera på samma biljett i blå och grön zon.
 • Betalande i blå zon kan parkera på samma biljett i grön zon.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång