Finspångs kommun

Språk/Language

Brenäs förskola

Brenäs förskola är en i Ur och Skur-förskola som ligger i norra delen av Finspångs kommun. Förskolan arbetar temainriktat med fokus på djur och miljö och bedriver verksamheten utomhus i olika miljöer.

Barn från Brenäs förskola ute i skogen.

Naturnära omgivning

Förskolan har ett naturskönt läge vid Tisnarens strand med äng, skog, bäck och sjö inpå knuten, det är något förskolan tar till vara på. Aktiva pedagoger i utomhusmiljön gör att barnen får ett stort intresse för natur, miljö och vårat ekosystem genom bla friluftsliv, planteringar, kompostering och djurliv. Barnen får kunskap om ett hållbart levnadssätt och en förståelse för hur vi kan påverka vår miljö. Vi går ofta till skogen och utforskar livet där.

Brenäs förskola har även fritidsbarn på morgonen och eftermiddagen. Det är positivt med samarbetet mellan skola och förskola och att de ligger så nära varandra. Övergången till skolan blir då lättare.

Lototype för I ur och skur.

I Ur och Skur-förskola

Hösten 2018 blev Brenäs förskola godkända som I Ur och Skur-förskola vilket innebär att man arbetar efter LpFö 18 men även efter Friluftsfrämjandets pedagogik som har sin grund i friluftsliv, utomhus­pedagogik och upplevelsebaserat lärande. Det betyder att mycket av utbildningen bedrivs utomhus.

 

Friluftsfrämjandets pedagogutbildning

Friluftsfrämjandets utbildning lyfter bland annat vikten av ett bra ledarskap där man fokuserar på de fyra M:en:

  • Medupptäckande: pedagoger och barn upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser.
  • Medundersökande: pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande.
  • Medupplevande: vi upplever och lär tillsammans där barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans.
  • Medagerande: pedagogen deltar i leken eller upplevelsen tillsammans med barnen.

Tack vare denna utbildning får förskolan bedriva Friluftsfrämjandets verksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som handlar om att möta och upptäcka naturen med trygghet, på barnens villkor. Där Skogsknopp och Skogsknytte är för de allra minsta medan Skogsmulle är från fem år.

Kontakt

Brenäs förskola

0122-855 76

Brenäs 507, 641 91 Katrineholm

Madeleine Lilja
Rektor
Ekesjö, Rejmyre och Lotorps förskola

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång