Finspångs kommun

Språk/Language

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola i östra delen av centralorten Finspång och består av sex avdelningar.

Dunderbackens förskola. Ett grått hus med stort fönster syns under några trädgrenar.

Krokodilen, Bläckfisken och Grodan hittar ni på ena sidan och Pandan, Björnen och Lejonet på den andra sidan av huset. Avdelningarna är åldersindelade för att kunna erbjuda en lärmiljö som ger trygghet och utmaningar. Dunderbackens förskola har nära till skog, sjö och lekparker. Med förskolans elcyklar kan vi ta oss iväg på många spännande utflykter. I mitten av huset är köket placerat där maten lagas på plats av förskolans kock. På varje sida av huset finns en matsal där avdelningarna björnen, pandan, bläckfisken och krokodilen äter. Avdelningarna grodan och lejonet äter inne på sina avdelningar.

Vi har ett bibliotek på varje sida av huset. Ett lugnare rum där barnen kan gå ut och sätta sig och läsa själva, tillsammans med en pedagog eller med en kompis.

Vi värnar om våra traditioner, många av dem firar vi tillsammans hela huset. Varje vårtermin har vi skolförberedande nätverk där blivande skolbarn får träffas och skapa nya kontakter och få syn på varandra inför skolstart.

Barnen på Dunderbackens förskola ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Detta sker med närvarande pedagoger som i sin tur reflekterar över undervisningen som erbjuds. På Dunderbackens förskola arbetar vi projektinriktat. Odling är ett återkommande tema varje termin.

Undervisning i trygg miljö

Utbildningen på Dunderbackens förskola ska ha sin grund i ett lustfyllt lärande och ge barnen en tilltro till sin egen förmåga samt vara grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ska inkluderas i undervisningen som formas efter barnets individuella behov och nyfikenhet. Detta sker utifrån demokratiska former och i samarbete med hemmet.

Förskolan vill skapa ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Undervisning sker både spontant och planerat. Vårt förhållningssätt och vår barnsyn innebär att vi bemöter barnen med stor respekt och ser dem som kompetenta, nyfikna och en stor vilja att lära. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Kontakt

Dunderbackens förskola
Förskolan består av avdelningarna: Björnen, Bläckfisken, Grodan, Krokodilen, Lejonet och Pandan

Dunderbacksvägen 40, 612 46 Finspång

Susanne Ohlin
Rektor
Dunderbacken, Skogsgläntan och Björkhagens förskola

0122-855 47
susanne.pettersson2@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång