Finspångs kommun

Språk/Language

Ljusfalls förskola

Ljusfalls förskola ligger i västra utkanten av Ljusfallshammar, väldigt nära friskolan. Ljusfalls förskola är en kommunal förskola.

Ljusfalls förskola på sommaren.

På vår förskola har vi tre hemvister. Myggan, Sländan och Knotten. Här arbetar positiva pedagoger som är nyfikna, upptäckande, och medforskande tillsammans med barnen.
Målet för utbildningen är att tillsammans skapa en rolig, trygg och lärorik miljö där omsorg , utveckling och lärande bildar en helhet. Vi har nyckelbegrepp för våra miljöer. Dessa är inspirerande, välkomnande, utforskande, tillgänglig, och tydlig.
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18) med värme och ett stort engagemang. Det leder till en trygg och inspirerande lärmiljö där varje barns behov, kompetens och intresse tas tillvara för att ständigt utveckla utbildningen.

Lästräd

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen. I vårt årshjul finner man matematik, språk, naturkunskap, teknik, naturvetenskap, mångfald, hållbar utveckling m.m

Anorlunda lekstugor

Förskolan har en härlig utemiljö som gränsar till skog som vi på bästa sätt utnyttjar till ett extra pedagogiskt rum året runt.

Natur i förskolan

Vår verksamhet

Vi arbetar efter läroplanen och övriga styrdokument. Förskolan arbetar projekterande och använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och vidarutveckla barnens lärprocesser. Vi har hela tiden en föränderlig tanke kring vår lärmiljö både inne och ute.

För att systematisera arbetet kring mångfald har vi skapat ett årshjul över året.

Kontakt

Ljusfallsfammars förskola

073-086 96 72
ljusfalls.forskola@finspang.se

Örebrovägen 470, 612 73 Ljusfallshammar

Jenny Thorsell
Rektor
Ljusfallshammar, Metallens och Viggestorps förskola

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång