Finspångs kommun

Språk/Language

Brand och utrymning

Det är viktigt att du som elev känner till hur du ska bete dig vid en eventuell brand.

Skolan har varje termin en brandövning för att träna på hur det ska gå till vid utrymning av skolan. Om du av någon anledning behöver gå från skolan innan den ordinarie skoldagen är slut, se till att det finns personal på skolan som vet var du är.

Utrymningsplanen sitter uppsatt i alla klassrum på skolan.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5