Finspångs kommun

Språk/Language

Lotorps skola

Lotorps skola är en kommunal grundskola för förskoleklass till årskurs sex. Idag går ungefär 150 elever fördelade på sju klasser i skolan.

Lotorps skola

Skolan ligger fem kilometer utanför centrala Finspång. Lotorp är en gammal bruksort där järnbruket spelar stor roll i dess historia. Skolan ligger naturnära med skog och berg inom skolgårdsområdet. Skolan består av tre huskroppar; Norrgården, Sörgården och Mellangården. Förebyggande och stödjande arbete mot kränkande behandling bedrivs aktivt på skolan.

Värdegrund

Arbetet med värdegrundsfrågor är av största vikt. Vår vision är att alla barn och vuxna som arbetar på Lotorps skola och fritidshem ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. Tillsammans ska vi arbeta för respekt för varandra och för allas lika värde. Vi ska motverka att någon utsätts för kränkande behandling. Eleverna ska ha förtroende för de vuxna och veta vem de kan vända sig ifall de behöver hjälp. Likabehandlingsplanen / plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som används i det dagliga arbetet.

Lotorps skola ska vara en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som fastställda i läroplan och styrdokument. Eleverna ska i efterhand minnas sin skolgång med glädje.

Verksamheten är indelad i tre arbetslag (F-3, 4-6 och Fritidshemmet) med en utvecklingsledare per arbetslag. Skolutveckling sker via eleverna, arbetslagen, utvecklingsledarna och ledningsgruppen tillsammans.

Vi vill utveckla våra lärmiljöer så att de utmanar alla våra elever på flera sätt, både kropp och knopp ska utvecklas! Vi tror att både elever och personal utvecklas bäst i en trygg och trivsam miljö.

Genom att möblera lite annorlunda kan vi på ett bättre sätt möta elevers olika behov av inlärningsstilar dvs ett framtidens klassrum med flexibelt lärande.

Vår fantastiska utemiljö ger oss möjlighet att vara nära naturen och vi har ett eget naturrum bara en kort gångväg från skolan.

Lotorps fritidshem består av två avdelningar. Norrgården vänder sig till årskurs F-1 och Sörgården vänder sig till årskurs 2-6. På fritidshemmet arbetar fyra behöriga fritidspedagoger, en förskollärare samt skolans elevresurser. Detta gör att fritidshemmet har en bred kompetens och har hög behörighet.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

På fritidshemmet kompletterar vi skolan genom att arbeta kontinuerligt med demokratiska processer, social utveckling och praktiskt/estetiskt lärande. Detta är viktiga delar av skoldagen och här bidrar vårt fritidshem i olika former genom att vi konkret schemalägger ”fritidspedagogik” under skoldagen upp till årskurs 3. Fritidshemmets pedagogik ger oss möjlighet att komplettera elevernas lärande på flera olika sätt vilket vi vet är en framgångsfaktor. Varierad inriktning på lärtillfällen ger oss möjlighet att möta elevers olika behov och inlärningsstilar.

Vårt fritidshem ligger i anslutning till skogen, vilket gör att vi ofta upplever och vistas i naturen. Vi erbjuder dagligen organiserad rastverksamhet och i detta uppdrag får vi ytterligare tillfällen att utbilda våra elever i leken med bl.a. rörelse och samarbetsövningar.

De två avdelningarna Norrgården och Sörgården samverkar med öppning och stängning.

Öppettider
Norrgården kl. 6-18
Sörgården kl. 13.10-16.15

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

Här möter förskolepedagogik skolan och fritidshemmet med ett varierande förhållningssätt vad gäller upplägg för elevarbete, uttrycksformer och lärmiljöer. Behörig lärare och förskoleklasspedagog har ansvaret för elevgruppen under två år vilket möjliggör ett mer effektivt och kontinuerligt lärande där två olika pedagogiska inriktningar och kompetenser samarbetar för att bäst möta elevernas behov. I årskurs 2 fortsätter läraren med klassen t.o.m. årskurs 3 medan förskoleklasspedagogen får ett nytt uppdrag med en ny förskoleklass.

Kontakt

Andreas Söderman
Rektor
Björke, Lotorp och Högalid skola

0122-857 62
andreas.soderman@finspang.se

Jessica Wastesson
Administratör

0122-857 50
jessica.wastesson@finspang.se