Språk/Language

Upphandlingar

För att Finspångs kommun på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag gentemot invånarna köper vi årligen in varor, tjänster och entrepre­nader. Kommunen har många olika leverantörer och genomför ständigt annonserade upphandlingar.

Här finns informatioin om kommunens aktuella upphandlingar samt information om våra riktlinjer för upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Finspångs kommuns pågående upphandlingar finns på sidan e-Avrop.com.

Riktlinjer upphandlingar

Finspångs kommuns riktlinjer för upphandlingar syftar till att ha ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör upphandling.

Offentlig upphandling inom EU

All offentlig upphandling regleras genom speciella lagar som utgör en nationell anpassning av gällande EG-direktiv. Direktiven ger svenska företag större möjligheter att delta i mer­parten av förekommande offentlig upphandling inom EU.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och kan ge dig mer information om offentlig upphandling och om de regler som gäller.

Kontakt

Upphandling
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-853 76
upphandling@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång