Finspångs kommun

Språk/Language

Vår vision för Finspångs kommun

"Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande."

Familjen Hellstedt som flyttat till Finspång

Vi betonar den attraktiva kommunen

Det är inte ett absolut tillstånd utan en fråga om vad vi är kända för och hur människor värderar kommunen. Det viktigaste är att de som bor i kommunen är stolta över sin bygd och förmedlar en bild av en attraktiv kommun.

Regionen

Vi betonar regionen för att belysa vårt omvärldsberoende där främst en spännande och attraktiv region är viktig. Vi bor och verkar i allt större utsträckning i en region där vi har tillgång till bra boende, arbete, kommunikation, utbildning, service och kulturella upplevelser. Våra företag måste för sin utveckling ha tillgång till goda kommunikationer, kompetens,
kompetens­utveckling och samverkans­parter inom en region.

Svetsare med mycket gnistor.

Utveckling

Vi betonar utveckling som viktig för att kunna möta framtidens krav och vara konkurrens­kraftiga.

Livskvalitet

Vi betonar livskvalitet där vi ska bjuda både den mindre ortens kvaliteter och vad den större
staden i regionen kan erbjuda.

Två kvinnor med en bäbis vid en sjö.

Vi vill lyfta fram de kvaliteter vi kan erbjuda med närhet och trygghet i boende, nära till arbete och service och nära till natur och en aktiv fritid. En barnvänlig kommun skapar livskvalitet. Det står även för att vi lever jämställda i ett samhälle baserat på en hållbar utveckling. Det ska också kännas tryggt att åldras.

Samverkan

Vi vill skapa vår framtid genom det vi är bra på, att samverka för att höja kvalitet och effektivitet.

Vår kommun står för öppenhet

Vi vill öka medborgarnas medverkan i tidiga skeden av planeringsprocessen. Särskild omsorg vill vi ägna formerna för hur barn och ungdom ska komma till tals och påverka den bygd de ska växa upp i och ta över som vuxna.

Marknad i Rejmyre.

Öppenhet står även för att vi med öppen famn välkomnar de som flyttar hit från andra delar av landet och andra länder. I det öppna Finspång lever vi integrerade oavsett social tillhörighet, i vilket skede av livet vi befinner oss i eller vilken etnisk grupp vi tillhör.

Nytänkande och nyfikenhet

Öppenhet står även för nytänkande, en nyfikenhet på det nya, att vi vågar ompröva och pröva nytt.

Tillväxtmål vision 30/35

I maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom näringslivs­rådets tillväxtmål för Finspångs kommun samt att inkorporera näringslivs­rådets till­växtmål i de styrande strategiska dokumenten för Finspångs kommun.

En löpare står på en promenadbro och knyter sin sko. Finspångs slott i bakgrunden.

Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokus­områden formulerats.

  • Finspång ska präglas av innovation, proaktivitet och mod.
  • Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen.
  • Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad.
  • Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid.
  • Finspång har ett rikt kulturliv som överraskar och underhåller.
  • Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling.
  • Finspång ska ha en hållbar social utveckling.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång