Finspångs kommun

Språk/Language

Finspångs kommun startar 1971

1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp i Sverige. I samband med denna ombildades de tidigare landskommuner Hävla och Hällestad tillsammans med Finspångs köping till nuvarande Finspångs kommun.

Karta över Finspångs kommun. Kartbilden visar de kommuner 1952-1970 (Hävla, Hällestad och Finspångs köping) som efter kommunreformen bildade nuvarande Finspångs kommun 1971.

1863 inrättades landskommunerna Risinge, Hällestad, Regna och Skedevi, i princip samma områden som kyrans sockenindelning.

1942 ombildades Risinge landskommun till Finspångs köping och 1952 går landskommunerna Regna och Skedevi ihop och bildar Hävla landskommun.

Efter den stora kommunreformen 1971 slogs de två landskommunerna Hällestad och Hävla ihop med Finspångs köping och nuvarande Finspångs kommun bildades.

Ett nytt kommunhus byggs

Planeringen av Finspångs kommunhus startade 1961 i och med att man tillsatte en byggnadskommitté.

Modell av kommunala bygget, Östgötabanken, varuhus Tempo, och De Geer,  november 1968.  Bilden ingår i Eric Larsons fotosamling som förvaras i kommunarkivet.

Modell av kommunhuset.

I juni 1967 började man att schakta för den 130 meter långa byggnaden utefter Kalkugnsvägen.

Arkitekt blev Erik Fredrik Dahl (1917-1981) som bland annat ritade bostadsområdet Skönstaholm utanför Stockholm och det högre tekniska läroverket och en flickskola i Norrköping.

I maj 1969 stod första etappen klar med butikerna i den så kallade landstingsdelen mot Bergslagsvägen. I denna del flyttade hälsovårdscentral, mödravårdscentral och folktand­vården in 1 september samma år.

I oktober 1968 påbörjades bygget av den andra etappen på förvaltningshuset med kontors­lokaler, sessionssal och bibliotek.

1 och 2 oktober 1970 var det dags för kommunens förvaltningar att flytta in och 5 oktober öppnade huset för allmänheten.

I november samma år stod biblioteket klart samt parkeringsgaraget med plats för 180 bilar.

Längst ner i mitten av huset låg panncentralen som även försåg dåvarande Tempo och Majorsvillan med värme.

1 januari 1971 startade formellt den nya storkommunen efter en sammanslagning av Finspångs köping, Hävla och Hällestads kommuner.

Den högtidliga invigningen av det nya gemensamma förvaltningshuset hölls 4 januari 1971 och Norrköpings Tidningar rapporterade att 1 200 personer besökte huset på invigningsdagen. Kommunfullmäktiges ordförande Torild Lindvall höll tal och välkomnade de 25 000 invånarna i den nya kommunen.

Även landshövding Per Eckerberg höll tal där han konstaterade att det inte varit så lätt med den nya kommunreformen men i norra Östergötland hade det gått ovanligt problemfritt. Kanske berodde det på att man haft en gemensam ekonomisk samhörighet i bygden sedan 1500-talet, menade landshövdingen.

Stal-Lavals VD Carl Larsson var på plats och överlämnade två tavlor; en med motiv av centrala Finspång för 100 år sedan och den andra samma område i dag (1971). Finspångs musikkår spelade i foajén och Finspångs musiksällskap i sessionssalen. Även Finspångs blåsorkester spelade. Lotorps manskör och Gun och Erik Bengtson från Arbis i Norrköping uppträdde. Högtidsprogrammet avslutades med fyrverkerier på Bergslagsbron som uppskattningsvis 5 000 personer beskådade.

Finspångs kommunhus har en sammanlagd yta på 12 000 kvadratmeter och byggnads­volymen är på hela 65 000 kubikmeter. 1971 beräknade man att kostnaden för byggnaden med inventarier blev 20 miljoner (motsvarar cirka 155 miljoner år 2021).

Prokoll från de första fullmäktigemötena

I slutet av 1970 höll den nya kommun­fullmäktige­församlingen två möten inför att den nya kommunen skulle starta 1 januari 1971.

I protokollet från 26 november hittar du namnen på de första ledmöterna i kommunfullmäktige. I protokollet från 14 december väljs ledamöter till nämnder och styrelser.

Kontakt

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång