Finspångs kommun

Språk/Language

Ordföranden i kommun­fullmäktige från 1919 och framåt

Det högsta beslutande organet i kommunen sedan den allmänna rösträtten infördes för drygt hundra år sedan är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs av invånarna i kommunen. Fullmäktige väljer i sin tur en ordförande. Här ser du vilka som varit ordförande i Finspångs kommun men också i de tidigare mindre kommunerna som fanns innan 1971.

Under 1900-talet var det flera reformer där flera mindre kommuner slogs ihop. 1941 blir Risinge landskommun Finspångs köping och 1952 slogs Regna och Skedevi kommuner ihop till Hävla kommun. Nuvarande Finspångs kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Hällestads och Hävla landskommuner samt Finspångs köping. Alla de personer som haft uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande från 1919 ser du här.

Ulrika Jeansson

Ulrika Jeansson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige från 2022.

Berit Martinsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 2006-2008 samt 2010-2022.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Berit Martinsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 2010-2022.

Stig Jansson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige, 2009-2010.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Stig Jansson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige, 2009-2010.

Berit Martinsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 2006-2008 samt 2010-2022.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Berit Martinsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 2006-2008.

Inge Carlsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige, 2002-2005.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Inge Carlsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 2002-2005.

Gun Axelsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige, 1995-2002.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Gun Axelsson, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 1995-2002.

Ivan Åhlström, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige, 1972-1994.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Ivan Åhlström, ordförande i Finspångs kommunfullmäktige 1972-1994.

Sivert Grundström, ordförande i Hävla kommunfullmäktige 1967-1970.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Sivert Grundström, ordförande i Hävla kommunfullmäktige 1967-1970.

Ingemar Leander, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige, 1965-1970.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Ingemar Leander, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1965-1970.

Torild Lindvall, ordförande i Finspångs köpings kommunfullmäktige, 1953-1970 samt Finspångs kommunfullmäktige 1971-1972.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Torild Lindvall, ordförande i Finspångs köpings kommunfullmäktige 1953-1970 samt Finspångs kommunfullmäktige 1971-1972.

John Malmlöf, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige, 1947-1965.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

John Malmlöf, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1947-1965.

Fritz Skeppstedt, ordförande i Finspångs köpings kommunfullmäktige, 1943-1953.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Fritz Skeppstedt, ordförande i Finspångs köpings kommunfullmäktige 1943-1953.

Algot Rådenstein, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1939-1951 samt i Hävla kommunfullmäktige 1952-1966.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Algot Rådenstein, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1939-1951 samt i Hävla kommunfullmäktige 1952-1966.

Helmer Karlsson, ordförande i  Hällestads kommunfullmäktige, 1939-1946.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Helmer Karlsson, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1939-1946.

Adolf Guditz, ordförande i Regna kommunfullmäktige, 1931-1951.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Adolf Guditz, ordförande i Regna kommunfullmäktige 1931-1951.

Gunnar Olsson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige, 1925-1933.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Gunnar Olsson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1925-1933.

Gustav H Siljedahl, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige, 1935-1938.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Gustav H Siljedahl, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1935-1938.

Edvard Eriksson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige, 1934-1938.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Edvard Eriksson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1934-1938.

Arvid Eriksson, ordförande i Regna kommunfullmäktige, 1920 samt 1927-1930. Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Arvid Eriksson, ordförande i Regna kommunfullmäktige 1920 samt 1927-1930.

Axel Jacobsson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1921-1924.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Axel Jacobsson, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1921-1924.

Ivan Larsson, ordförande i Risinge kommunfullmäktige 1922-1941.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Ivan Larsson, ordförande i Risinge kommunfullmäktige 1922-1941.

Vilhelm Jansson, ordförande i Regna kommunfullmäktige, 1921-1926.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Vilhelm Jansson, ordförande i Regna kommunfullmäktige 1921-1926.

Arvid Burén, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1919-1934.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Arvid Burén, ordförande i Hällestads kommunfullmäktige 1919-1934.

Johan Karlsberg, ordförande i Risinge kommunfullmäktige 1919-1921.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Johan Karlsberg, ordförande i Risinge kommunfullmäktige 1919-1921.

Bror Kjellgren, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige, 1919-1920.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Bror Kjellgren, ordförande i Skedevi kommunfullmäktige 1919-1920.

Sigfrid Johansson, ordförande i Regna kommunfullmäktige 1919.Originalporträttet hänger i sessionssalen i Finspångs kommunhus.

Sigfrid Johansson, ordförande i Regna kommunfullmäktige 1919

Prokoll från de första fullmäktigemötena

I slutet av 1970 höll den nya kommun­fullmäktige­församlingen två möten inför att den nya kommunen skulle starta 1 januari 1971.

I protokollet från 26 november hittar du namnen på de första ledmöterna i kommunfullmäktige. I protokollet från 14 december väljs ledamöter till nämnder och styrelser.

Kontakt

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång