Finspångs kommun

Språk/Language

För dig som förtroendevald

Här finns samlad information och genvägar till andra sidor och system som du som du med ett politiskt uppdrag i Finspångs kommun kan ha nytta av.

För dig som är ny politiker

Om du är ny som förtroendevald politiker i Finspångs kommun behöver vi få in några uppgifter från dig så du kan få den utrustning du behöver i ditt uppdrag.

På sidan för respektive politiskt organ hittar du information om bland annat uppdrag, ledamöter och ersättare och sammanträdestider. För de flesta organ finns även kallelser, protokoll eller minnesanteckningar.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Dator

Som politiker i Finspångs kommun kan du låna en dator för ditt politiska uppdrag, till exempel för att läsa handlingar till politiska möten och hantera e-post.

E-post

Du får en e-postadress som ska användas i ditt politiska uppdrag. Den e-postadressen är kommunens och medborgarnas kontaktväg till dig som politiker och du förväntas därför läsa din e-post regelbundet.

Tänk på att du måste vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till registrator för registrering. Det gör du via e-post registratur.kommunstyrelsen@finspang.se.

För att logga in på e-posten kan du använd knappen längst upp på sidan eller länken här under. Ange din e-postadress som användarnamn samt det lösenord som du fått eller valt.

Intranät

På intranätet finns intern information och tjänster som vänder sig till anställda och till viss del även förtroendevalda. Bland annat finns intranätsgrupper där du hittar handlingar inför vissa sammanträden.

För att komma in på intranätet använder du användarnamn och ditt lösenord.

När du är inne på intranätet finns beskrivningar och instruktionsfilmer som visar hur intranätet fungerar och hur du kommer åt handlingarna via grupper.

Generella frågor om intranätet

Kommunikationsavdelningen
Ledningsstaben

0122-850 00
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hjälp med din dator och inloggningsuppgifter

Har du tekniska problem eller problem med inloggningsuppgifterna vänder du dig i första hand till IT-avdelningen.

IT-avdelningen

0122-246 99
it-avdelningen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Under din tid som politiker

Kallelse med handlingar till de politiska organen skickas ut på olika sätt.

FirstAgenda

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedningen och arbetsgivardelegationen.

Grupper på intranätet

Bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsens uppföljningsgrupper, kommunfullmäktiges beredningar, beredningsstyrgrupp för kommnfullmäktiges beredningar.

E-post

Kommunstyrelsens rådgivande organ.

Pappershandlingar

Sociala myndighetsnämnden hämtar pappershandlingar via kommunhusets reception.

Hjälp med hur du läser och antecknar i handlingar

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Svensson
Nämndhandläggare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-858 98
elin.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Om du byter namn, flyttar eller byter telefonnummer behöver du meddela det.

Styrdokument område: Bo, bygga, miljö

Styrdokument område: Förskola, skola

Styrdokument område: Kommunala bolag

Styrdokument område: Kommun och politik

Styrdokument område: Kultur och fritid

Styrdokument område: Omsorg och trygghet

Taxor och avgifter

På länken nedan hittar du information om visselblåsarfunktionen som anställda och förtroendevalda i Finspångs kommun och Finspångs Tekniska Verk kan använda för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten.

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kristina Langfos
Nämndsekreterare
Sociala myndighetsnämnden

0122-850 01
socialtjanst@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Svensson
Nämndhandläggare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-858 98
elin.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Bitte Landelius
Handläggare
Bygg- och miljönämnden

0122-852 79
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång