Finspångs kommun

Språk/Language

Kommun­fullmäktiges beredningar

På uppdrag av kommunfullmäktige tar sig beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv. Andra centrala delar är omvärldsbevakning och kontakten med medborgarna.

Kommunfullmäktige utser vid behov en tillfällig beredning som får i uppdrag att arbeta med en aktuell fråga. Tillfälliga beredningar ger organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån aktuella behov och samhällstendenser.

Inriktning

Beredningarna har ansvar för att följa den av fullmäktige fastslagna visionen:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.”

De strategier och strategiska områdena som är beslutade av kommunfullmäktige, ska vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar.

Beredningsstyrgruppen identifierar områden och frågor som kommunfullmäktige vill fördjupa sig inom. Styrgruppen beskriver uppdraget därefter tillsätter kommunfullmäktige den tillfälliga beredningen. Styrgruppen leds av kommunfullmäktiges presidium samt en ledamot från varje parti som finns i kommunfullmäktige.

Handbok för fullmäktiges tillfälliga beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Aktuella beredningar

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång