Finspångs kommun

Språk/Language

Nämnder

Den kommunala verksamheten är omfattande. Av demokratiska och praktiska skäl är verksamheten därför uppdelad på nämnder.

Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige utse en kommunstyrelse. Det måste också finnas en krisledningsnämnd, en valnämnd och en överförmyndare alternativt överförmyndarnämnd. Vilka andra nämnder som ska finnas i kommunen får kommunfullmäkte bestämma om.

I Finspångs kommunfullmäktige har beslutat att de här två nämnderna ska finnas i kommunens politiska organisation:

  • Bygg- och miljönämnden
  • Sociala myndighetsnämnden

Vad gör en nämnd?

Kommunfullmäktige bestämmer vilka uppgifter respektive nämnd ska ha ansvar för.

För varje nämnd finns ett dokument som kallas reglemente och där beskrivs nämndens ansvarsområden.

Nämnderna ska se till att verksamheten inom det avsedda området sköts enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de lagar som gäller för verksamheten.

Politikerna som sitter i nämnderna är valda av kommunfullmäktige. Politikerna i nämnderna kallas därför förtroendevalda eller ledamöter.

Läs mer om våra nämnder

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång