Finspångs kommun

Språk/Language

Bygg- och miljö­nämnden

Bygg- och miljönämndens uppgift är myndighets­utövning mot enskild. Det betyder att nämnden arbetar med att pröva anmälningar och tillstånd samt ansvarar för tillsyn med stöd av de lagar som finns inom det här området.

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden beslutar om:

 • bygg-, mark- och rivningslov.
 • bygganmälan.
 • förhandsbesked.
 • hälsoskydd.
 • livsmedelstillsyn.
 • miljöskydd.
 • smittskydd.
 • serveringstillstånd.
 • tillstånd brandfarliga varor.
 • energideklarationer.

Lagstiftning

Exempel på lagar inom det här området är:

 • plan- och bygglagen.
 • lag om brandfarliga varor.
 • livsmedelslagen.
 • miljöbalken.
 • tobakslagen.
 • smittskyddslagen.
 • alkohollagen.

Ledamöter och kommande möten

Bygg- och miljönämnden har fem ordinarie ledamöter och två ersättare som väljs av kommunfullmäktige.

Nämndens protokoll publiceras inte av hänsyn till sekretess.

Kontakt

Kristin Yderfors (C)
Ordförande
Bygg- och miljönämnden

kristin.yderfors@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Bitte Landelius
Handläggare
Bygg- och miljönämnden

0122-852 79
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång