Finspångs kommun

Språk/Language

Förvaltningsrätten avslår överklagande angående jäv

På kommunstyrelsens möte 20 mars 2024 togs beslut att pausa intagningen av nationella program på Bergska gymnasiet på grund av låg efterfrågan. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som torsdag 23 maj meddelade att de avslog överklagandet.

På bilden syns fasaden av Bergska skolan i Finspång

Om jävsfrågan och beslutet kring Bergska

När kommunstyrelsen under våren beslutade att pausa intaget till Bergska gymnasiet till hösten, överklagades detta till förvaltningsrätten. Överklagandet handlade om att en ledamot, som utsetts av kommun­fullmäktige till kommunstyrelsen och som är kommunalråd med ansvar för skolfrågor, även representerar kommunen i styrelsen för den delägda friskolan Curt Nicolin gymnasiet AB (CNG)

Kommunstyrelsens beslut att inte ta in några elever till årskurs 1 för läsåret 24/25 på Bergska gymnasiets program har ingen koppling till CNG, eftersom dessa program inte erbjuds på CNG. De program som inte startar på Bergska kommer istället att erbjudas på andra gymnasieskolor i andra kommuner. Av den anledningen konstaterar förvaltningsrätten att det inte förekommit något jäv i beredningen eller beslutet i ärendet.

- Det är positivt att vi fått ett tydligt avgörande från förvaltningsrätten och att överklagandet gällande jäv har prövats med en dom att avslå överklagandet. Jag vet att detta varit en fråga som diskuterats och därför är det bra att förvaltningsrätten nu kommit med sin tydliga dom, säger kommundirektör Johan Persson.

- Det är bra att frågan gällande jäv nu är avgjord av förvaltningsrätten och att det blev ett tydligt avslag. Jag har hela tiden varit noga med att jag i mitt uppdrag inte ställer de båda skolorna mot varandra. Det skulle inte gagna Finspång på något sätt. I min roll som utbildningsråd är det mitt ansvar och uppdrag att se till kommunens bästa ur ett helhetsperspektiv. Det innebär för mig att stötta båda skolorna utifrån sina förutsättningar, säger Mikael Wallin, kommunalråd med ansvar för skolfrågor

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång