Finspångs kommun

Språk/Language

Om du behöver du akut hjälp

Här hittad du telefonnummer och länkar till myndigheter och organisationer som kan ge stöd om du, eller någon annan behöver akut hjälp.

Akut nödsituation

112 - SOS ALARM

Ring 112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation.
Du kan få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut utan behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen 1177.

Sjukvårdsrådgivning

1177 Vårdguiden

Ring 1177 ­Vårdguiden om du vill ha sjukvårdsrådgivning. De svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Polisen

Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott. Det är öppet dygnet runt, året runt. De som svarar pratar svenska och engelska. Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112.

Vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 - Sveriges nationella informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer som du ringer för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor kriser i samhället. Tjänsten är öppet dygnet runt, året runt. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Krisstöd, POSOM

POSOM-gruppen nås via räddningstjänsten telefon 0122-850 80.
Vid stora olyckor eller en katastrof där ett stort antal personer drabbas direkt eller indirekt aktiveras Finspångs POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). POSOM-gruppen är en resurs som kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Personalen kommer från flera av kommunens verksamheter samt från trossamfund och är vana att möta människor med svåra upplevelser.

BRIS Vuxentelefon

077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

BRIS Barnens hjälptelefon

116 111
Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren

116 006
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Jourhavande kompis chatt

Jourhavande kompis finns för dig som känner att du behöver nån att prata med. De tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med dem på deras webbplats. Du är anonym och de som svarar i chatten är också det. Inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns där för dig när du behöver det.

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hedersförtryck.se

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialtjänsten och socialjour

Socialtjänsten Finspångs kommun: 0122-850 00
Dagtid kan du ringa till Finspångs kommuns socialkontor via kommunens växel.

Socialjour Norrköpings kommun: 011-15 22 83
Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren i Norrköping. Socialjouren erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris och behöver någon att prata med. Du som ringer till socialjouren kan vara anonym.

Psykiatrisk akutmottagning

1177
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

Är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd i många frågor du kan ha. Här finns även mycket information kring och om ungdomar.

Försäkringar

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som sker i kommunens verksamheter.

Akut felanmälan

Felanmälan Finspångs kommun

Vid akuta fel som handlar om fjärrvärme, avfall, vatten, avlopp, gator eller utemiljö så ska du ringa till Finspångs Tekniskas jourtelefon, på telefonnummer; 0122-851 80. Du kan också ringa hit för felanmälan under dagtid.

Om din felanmälan inte är akut kan du även lämna den digitalt.

Felanmälan Vallonbygden

Om du bor hos Vallonbygden och har ett akut fel i fastigheten eller lägenheten ska du ringa till deras larmcentral, på telefonnummer; 0122-127 20.

Ring inte om felet kan vänta till nästa dag, då ska du istället fylla i formuläret på Vallonbygdens webbplats.

Tipsa en kompis om den här sidan

Vänligen verifiera att du inte är en robot