Finspångs kommun

Språk/Language

Ensamkommande barn

Ibland söker barn och ungdomar under 18 år asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De blir då vad vi kallar ensam­kommande barn eller ungdomar. Finspångs kommuns uppdrag är att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige.

Finspångs kommun ansvarar för att ta emot barnen, ordna boende och annan omsorg. Ensamkommande barn omfattas av samma regler och omvårdnadssystem som gäller för samtliga barn och unga i Sverige.

God man

Alla barn som kommer till Sverige utan någon vuxen får en god man som representerar dem i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Tryggt boende

Trygghet och omsorg är ledord för i boendeverksamheten. Verksamheten vilar på ett pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar för att ungdomarna ska må bra, utvecklas och integreras i samhället. Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

Skolgång för ensamkommande

Barn under 18 år har rätt att gå i skola under asyltiden. Så fort det är möjligt börjar ungdomarna sina studier, antingen på någon av grundskolorna eller på Bergska gymnasiet.

Kontakt

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång