Finspångs kommun

Språk/Language

Familjerätt

Finspångs kommun arbetar med familjerättsliga frågor som rör barn. Här får du information och svar kring frågor familjerätten ofta möter i sitt arbete.

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt att få veta sitt ursprung, rätten till försörjning och arv och rätten att få bära den andra förälderns efternamn.
Det har betydelse för ens identitet, trygghet, tillhörighet och släktskap att veta vem som är ens biologiska pappa. Det kan också ha medicinsk betydelse till exempel vid behov av organdonation och ökade möjligheter att förebygga, behandla eller bota ärftliga sjukdomar.

Om ni som föräldrar är ogifta ska föräldraskap för barnet bekräftas. Det gör ni enklast via länken nedan. Där kan ni även anmäla om man vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Det kan finnas flera skäl till att föräldraskapsbekräftelsen inte görs digitalt. Till exempel att någon förälder saknar e-legitimation, inte är 18 år, det finns tveksamheter om föräldraskapet hos någon av föräldrarna eller om ett barn flyttar till Sverige och saknar dokument som styrker vem som är pappa.

Om föräldraskapet inte bekräftas via Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar efter barnets födelse får familjerätten information från Skatteverket och har då skyldighet att utreda faderskap eller föräldraskap.

Rådgivnings- och samarbetssamtal

Det kan vara svårt att ha barnets bästa i fokus när man är i eller står inför en separation. Föräldrar som separerar kan vända sig till familjerätten för rådgivning eller för samarbetssamtal om frågor om vårdnad, boende och umgänge för barnet.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från 1 mars 2022 är det krav på att en förälder ska ha deltagit i informationssamtal innan man kan inleda en tvist om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Ta kontakt med familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört och be att få ett informationssamtal.

Vårdnad, boende och umgänge (VBU)

Om föräldrar inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan de stämma den andra föräldern i Tingsrätten. För att kunna göra det ska man ha deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Läs mer under fliken Informationssamtal. Ofta begär Tingsrätten en utredning från familjerätten för att kunna besluta i det föräldrarna tvistar om.

Om det är viktigt att Tingsrätten snabbt avgör frågan om vårdnad, boende eller umgänge kan de be Familjerätten om ett snabbyttrande. Ett snabbyttrande innebär att familjerätten har enskilt samtal med er föräldrar och ibland med barnet. Vi tar in registeruppgifter från socialregister och ibland belastnings-och misstankeregister från polis. Yttrandet syftar till att hjälpa tingsrätten att ta ett tillfälligt (interimistiskt) beslut om vårdnad, boende eller umgänge till dess ni är överens eller att Tingsrätten bestämmer slutgiltigt.

Avtal

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, boende och umgänget för barnet kan ni skriva ett juridiskt bindande avtal hos familjerätten.

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera

Kontakt

Familjerättsgruppen

0122-850 00 (växeln)
familjeratt@finspang.se

Mejla din fråga till familjerätten. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar.

Vid samtal, be att få bli kopplad till familjerätten