Finspångs kommun

Språk/Language

Avtal om vårdnad, boende och umgänge med barn

För många föräldrar är det en hjälp att formulera och skriva ner i ett avtal vad det är man är överens om.

Familjerätten ska enligt lag utreda och bedöma att det som ni föräldrar kommit fram till i avtalet är bäst för barnet. Vi träffar er både gemensamt och enskilt när vi utreder och bedömer avtal. Om det finns skäl som gör att det inte går att träffas gemensamt har vi endast enskilda samtal.

Även när det gäller avtal pratar vi med barn, då de har rätt att komma till tals. Det är alltid det som är bäst för barnet som är avgörande och som ska stå i fokus. Huvudregel är att barnet har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar, men ibland finns det undantag.

Kontakta gärna familjerätten om du vill veta mer om avtal.

Relaterad information (länk)

Läs mer kring vårdnad, boende och umgänge på Sveriges Domstolar.

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång