Språk/Language

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder föräldrar samarbetssamtal för att försöka lösa sin konflikt gällande vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets försörjning.

Det vanligaste är att föräldrar själva ringer och vill ha hjälp men domstolen kan också förordna om samarbetssamtal.

Samarbetssamtal bygger på frivillighet och föräldrarnas vilja att lösa sina problem. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Hur går ett samarbetssamtal till

  • Vi träffar föräldrarna enskilt eller gemensamt under ett visst antal strukturerade samtal.
  • Syftet med samtalen är att föräldrarna ska hitta lösningar kring barnen som båda föräldrarna kan acceptera.
  • Ibland samtalar vi också enskilt med barnet.
  • Även nya partners kan delta i samtalen under förutsättning att det är båda föräldrarnas önskan.
  • Vi kan hjälpa föräldrar med umgängesplanering.
  • Vi kan även skriva juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende, umgänge under förutsättning att föräldrarna är ense och att det bedöms vara för barnets bästa.
  • Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt.
  • Samtalen är kostnadsfria.


Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång