Finspångs kommun

Språk/Language

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig. Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till tio olika stödinsatser. Du kan också få stöd och hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Du ansöker om stödet hos myndighetskontoret. (Se kontaktuppgifterna på den här sidan eller genom att fylla i blanketten "Ansökan om stöd till dig med
funktionsnedsättning.

Läs mer

Kontakt

LSS-handläggarna
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Karlsson
Enhetschef
Ekonomiskt bistånd och LSS-handläggare

0122-856 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Sara Andersson
Verksamhetschef
Sektor social omsorg

0122-853 69
sara.andersson3@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG