Finspångs kommun

Språk/Language

Personlig assistans

Finspångs kommun eller Försäkringskassan beviljar personlig assistans till dig som är under 65 år, har en varaktig funktionsnedsättning och ett stort och kvalificerat behov av hjälp med:

  • personlig hygien.
  • att inta måltider.
  • toalettbesök.
  • av- och påklädning.
  • att kommunicera med andra.

Personlig assistans kan också beviljas för aktiviteter som du utför tillsammans med assistenten.

En personlig assistent ger dig stöd så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du som inte har så stora behov att du kan få en personlig assistent men ändå behöver hjälp i din vardag, kan få stöd genom hemtjänsten.

Kommunen och Försäkringskassan beslutar om assistans

Om du ansöker om personlig assistans hos kommunen och det beviljade timantalet för grundläggande behov uppgår till 20 timmar eller mer anmäler vi ärendet till Försäkringskassan. Assistansersättning regleras i Socialförsäkringsbalken.

Personlig assistans kan utföras av kommunal personal eller beviljas i form av ekonomisk ersättning för att du ska kunna anlita privat utförare, kooperativ eller liknande. Tillfälligt utökat behov av personlig assistans söker du hos kommunen. Om behovet av utökningen är stadigvarande söker du insatsen direkt hos Försäkringskassan.

Om du väljer kommunen som utförare

Som Finspångs kommuns assistansanordnare ansvarar vi för det praktiska utförandet av assistansen.

Vi erbjuder dig ett individuellt utformat stöd, där dina personliga vanor och önskemål respekteras. Vi ansvarar också för att anställa din personal men du har möjlighet att vara med och välja dem som ska arbeta som assistent åt dig.

Väljer du kommunen som assistansanordnare upprättar vi ett avtal där det framgår vilken omfattning uppdraget har, samt en överenskommelse om samverkan.

Mer information

Kontakt

Carina Jansson
Enhetschef Villa Höjden gruppbostad, Personlig assistans öst och väst, Resursgruppen, LSS natt
Sektor social omsorg

0122-854 92
carina.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång