Finspångs kommun

Språk/Language

Budget- och skuldrådgivning

Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop kan vi på Finspångs kommun hitta lösningar på dina ekonomiska problem tillsammans med dig.

Budgetrådgivning

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Det kan till exempel vara en plan över vilka inkomster och utgifter du förväntas ha i genomsnitt under en månad.

Budget- och skuldrådgivaren ger dig råd om hur du ska sammanställa de olika delarna och hur budgeten bör utformas för att den ska passa just dina förutsättningar. Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service för kommunens invånare.

Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi. Budgetrådgivningen är också en viktig del av förberedelserna för en eventuell skuldrådgivning eller skuldsanering.

Ett första steg i att lösa dina ekonomiska problem kan vara genom att försöka nå en överenskommelse med dina borgenärer. Vi kan hjälpa dig att skapa en betalningsplan där du kan betala efter din förmåga.

Utifrån våra handläggares ärendemängd kan väntetiden för ditt första besök variera. Du får alltid en snabb återkoppling om aktuella väntetider.

Skuldsanering

Om en överenskommelse runt dina skulder inte kan nås med dina borgenärer kan en sista utväg vara att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Skuldsaneringslagen ger de mest skuldsatta en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna helt.

Vid skuldsanering får du en betalningsplan som är tvingande för dina borgenärer. Betalningsplanen löper normalt under fem år och sedan avskrivs skulderna.

Skuldsaneringslagens krav

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.
  • Merparten av dina skulder är minst tre till fyra år gamla.
  • Du har gjort allt du kan för att försöka betala dina skulder.
  • Du är folkbokförd i Sverige.
  • Du har inte pågående näringsförbud.
  • Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

Kontakt

Helena Berg
Budget- och skuldrådgivare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-858 89
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång   Telefontid budgetrådgivning: Torsdagar kl. 8-10

Sarah Bruder
Budget- och skuldrådgivare
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-859 25
kommun@finspang.se

Telefontid budgetrådgivning: Torsdagar kl. 8-10

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång