Finspångs kommun

Språk/Language

Psykisk ohälsa

Livet består av upp- och nedgångar, glädje och sorg samt med- och motgångar. När du går igenom en jobbig period kan du känna behov av stöd. Då finns det flera sätt att få hjälp, såväl inom kommunen, regionen men också via andra verksamheter och myndigheter.

Om du behöver akut hjälp

Behöver du akut hjälp ska du i första hand kontakta 112. Du kan även söka hjälp via regionen, genom din vårdcentral eller en psykiatrisk akutmottagning.

För dig som vill ha råd och stöd över telefon eller via nätet finns flera stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta. Här behöver du inte berätta vem du är, om du inte själv vill det. Du kan också hitta information om fler stödkontakter på 1177.se.

Här kan du få råd och stöd

Elevhälsan

Du som är barn eller ungdom och går i skolan kan vända dig till skolans elevhälsa för att få hjälp och stöd.

Ungdomshälsan

Till Ungdomshälsan kan du som är under 26 år vända dig till ungdomshälsan om du har frågor om din kropp och själ, eller om du vill prata om sociala frågor.

Familjeteamet

Familjeteamet är en del av socialtjänstens öppenvård och de erbjuder stöd till familjer med barn upp till 19 år. För att få stöd av familjeteamet krävs ett biståndsbeslut. Om du vill ansöka om stöd via familjeteamet ska du kontakta socialtjänstens mottagning på 0122-850 00.

Solkatten gruppverksamhet

Solkatten tillhör familjeteamet och riktar sig till barn och unga som lever med svårigheter inom familjen. Svårigheter kan till exempel vara att någon nära anhörig lider av psykisk ohälsa.

Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll.

Exitus - drogförebyggande verksamhet för ungdomar

Exitus är en mottagning som hjälper ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar. Hit kan du vända dig som du har frågor eller bekymmer om alkohol och droger.

Behandlingsteamet

Inom kommunen finns behandlingsteamet. Hit kan du som är 18 år och äldre vända dig om du mår dåligt och har problem med exempelvis missbruk och beroenden eller psykisk ohälsa. Om du är utsatt för våld i nära relation kan du också ansöka om hjälp via behandlingsteamet.

LP-verksamheten

Om du har problem med missbruk, psykisk ohälsa, långtidsarbetslöshet och andra saker som påverkar ditt välmående kan du kontakta LP-verksamheten. Via LP-verksamheten kan du få stöd och motivation att förändra din livssituation. Verksamheten är en social verksamhet och samarbetar med Finspångs kommun.

Boendestöd, dagverksamhet, särskilt boende

Du som har en psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan enligt socialtjänstlagen ansöka om boendestöd, dagverksamhet och särskilt boende. För att ha rätt till hjälp behöver du ansöka om ett biståndsbeslut av kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter och ansökningsblankett hittar du via länkarna nedanför.

Träffpunkter

Kommunens träffpunkter är öppna verksamheter som riktar sig till äldre personer. Träffpunkterna är en avslappnad och trivsam mötesplats för seniorer att umgås, delta i aktiviteter eller fika.

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten i Finspångs kommun organiseras som en ideell verksamhet. Verksamheten genomför olika insatser för att skapa trygghet och sätta guldkant på tillvaron för äldre personer.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som bara vill ha någon att prata med.

Anhörigstöd omsorg

Finspångs kommun erbjuder stöd till dig som vårdar och tar hand om en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktions­nedsättning behöver hjälp att klara vardagen.

Anhörigstöd för missbruk

Behandlingsteamet erbjuder stöd till anhöriga personer som har en närstående som kämpar med ett eller flera beroenden.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas riksförbund arbetar för att förbättra vardagen för anhöriga, oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Via länken nedan hittar du mer information och kontaktuppgifter om Anhörigas riksförbund.

Digital kunskapsguide för vuxna anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har en digital kunskapsguide där du som anhörig kan ta del av andra anhörigas berättelser. På webbplatsen finns även föreläsningar om hur det är att vara anhörig, information om psykisk ohälsa och annan information som kan vara hjälpsam för dig som anhörig.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång