Finspångs kommun

Språk/Language

Information vid kris

Vid en större olycka eller en kris behöver du veta vad som pågår, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Här kan du läsa om hur Finspångs kommun arbetar med krisinformation.

Så informerar vi vid en kris

Vid störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för dig som bor eller vistas i Finspångs kommun förmedlar kommunen information om händelsen via kommunens webbplats samt på Facebook. 

Du får också pålitlig information via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 samt Krisinformation.se.

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Skulle en större hotsituation som allvarliga bränder eller gasutsläpp ske i Finspångs kommun startar ett varningssystem. Det finns flera sätt att få ut Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Huvud­kanaler för VMA är via radio, tv och Krisinformation.se samt vid vissa tillfällen utomhus­varnings­systemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Viktig information!

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Du kan också ringa 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning (Hesa Fredrik)

Signalen för viktigt meddelande består av ljud i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i cirka två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4, titta på SVT för information om varför signalen ljuder.

Faran över består av en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA-signalen

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

  • mars
  • juni
  • september och
  • december

Då ljuder utomhussignalen i Finspångs tätort och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång