Finspångs kommun

Språk/Language

Handlingsprogram för räddningstjänsten

Finspångs Räddningstjänst är en kommunal verksamhet med starka samarbeten med Finspångs större industrianläggningar. Våra övergripande mål är att olycksriskerna ska minskas, färre ska dö eller skadas och mindre ska förstöras på grund av olyckor.

Vid varje mandatperiod antas ett handlingsprogram av kommunfullmäktige. Detta styr den olycks­förebyggande verksamheten. Handlingsprogrammet utgör såväl kommunens förebyggande verksamhet som räddningstjänstens. Innan programmet antas sker samråd med myndigheter som berörs av ämnet.

I enlighet med Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger handlingsprogrammet

  • förebyggande verksamhet samt hur den planeras.
  • kommunens målet för förebyggande verksamhet.
  • målet för kommunens räddningstjänstverksamhet.
  • vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser.

Det ska bland annat redogöra för vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång