Finspångs kommun

Våra system

På skolan använder vi olika system för att rapportera frånvaro, se schema och studie­plan samt för digitala läro­medel och lärar­kommunikation.

Procapitawebben är det stället där du kan se din studieplan och de betyg du fått i avslutade kurser.

SKOLON är en kommungemensam portal för skolornas digitala resurser. Här kommer du åt dina digitala läromedel, Google Classrom, Google Drive, inläsningstjänst - ILT, med flera.

G-suite är skolans lärplattform. G-suite är ett verktyg i skolans pedagogiska arbete som erbjuder en webbaserad helhetslösning för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta på ett effektivt och innovativt sätt vilket bidrar till nya, spännande arbetssätt i skolan mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och kan organisera sitt arbete på ett enkelt sätt.

Sjukanmälan

Skola24 är det närvarosystem som vi använder oss av. Om du är sjuk eller frånvarande av annan anledning, är det i detta system det syns. Om du är under 18 år så erbjuds även dina föräldrar möjligheten att komma in här och se din närvaro. Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela omyndig elevs ogiltiga frånvaro till vårdnadshavaren samma dag som frånvaron har ägt rum.

Individuellt schema

För att se ditt individuella schema anger du ditt ID. Detta ID har din mentor. Kontakta annars skolans administratör.

Lärares scheman och klassscheman

Om du behöver veta när en lärare är på plats eller vart en lärare befinner sig kan du söka i schemavisaren på lärarens signatur. Nedan finns en länk till en lista över personalens signaturer. Vill du veta schemat för en särskilt klass söker du bara på klassbeteckningen, exempelvis LÄ19.