Finspångs kommun

Vår organisation

Bergska gymnasiet är indelat i två rektorsområden. Johanna Fornasaro ansvarar för gymnasieskolans nationella program och Sofia Arnell-Johansson är tf rektor för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet. Rektorerna har ett helhetsansvar för skolans arbete och utveckling. Rektor leder det pedagogiska arbetet och har ansvar för elever, personal, ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation.

Bra utbildning

På Bergska gymnasiet får eleverna en välordnad utbildning med kontinuerlig uppföljning av studieplanen och mycket lärarledd undervisningstid. Internationalisering, entreprenörskap och samarbete med näringsliv och universitet är centralt i alla program. Målet är att ge eleverna en utmärkt start på vuxenlivet genom en utbildning av hög kvalité.

Med hög kvalitet menar vi det här:

  • Högre lärartäthet än rikssnittet
  • Högre andel lärare med lärarlegitimation än rikssnittet
  • Andelen elever som fullföljer sin utbildning inom 3 år ligger över rikssnittet
  • Andelen elever med gymnasieexamen ligger över rikssnittet
  • Vi har en stabil lärarkår med stor samlad erfarenhet

Vision och värdegrund

Vårt ledord är Tillsammans! Det står för allt det vi vill att du ska känna när du börjar på Bergska gymnasiet. Vår vision är att erbjuda en utbildning av högsta kvalité där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för eleven att utvecklas, växa som människa och uppfylla sina framtidsdrömmar.

Förutom att vi har hög kvalitet i våra utbildningar betyder det också:

  • Att vi ser dig och bryr oss om dig som individ.
  • Att det är roligt och meningsfullt att lära hos oss.
  • Att du ska få en bra start på ditt vuxenliv.
  • Att vi har en härlig stämning och sammanhållning.

I senaste elevenkäten fick vi bland annat goda resultat på ”grundläggande värden på skolan och i undervisningen” samt ”trygghet", jämfört med övriga gymnasieskolor i landet.

Systematiskt kvalitetsarbete

För att kunna leva upp till vår vision och våra mål krävs det att vi hela tiden utvecklas och gör det utifrån en struktur som främjar utveckling. Vi bedriver ständigt systematiskt kvalitetsarbete genom att bland annat arbeta i utvecklingsgrupper.

Internationalisering

På Bergska är vi intresserade av omvärlden och anser att internationalisering är viktigt. Därför har vi etablerat kontakter runt om i världen och gör resor till bland annat England, Bosnien och Liberia.

På samhällsvetensprogrammet erbjuder vi även en global profil inom inriktningen samhäll där fokus ligger på att arbeta med FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Vi har etablerat ett samarbete med Finspångs kommun och utbildat lärare till skolambassadörer för EU. Utbildningen för skolambassadörer är ett samarbete mellan EU-kommisionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet. Vi blev en så kallad EPAS-skola och har därigenom fått ett attraktivt nätverk med många samarbets- och påverkans möjligheter.

Under 2019 blev Bergska gymnasiet även FN-certifierade vilket är en kvalitétsstämpel på vårt arbete med globala frågor.

Digitalisering

För att uppfylla kraven från styrdokumenten när det gäller skolans digitalisering arbetar vi aktivt med att utveckla personalens och elevernas kunskaper gällande digitala läromedel och digitala möjligheter. Idag använder vi oss av Googles verktyg för undervisning, G-suite.

G-suite är ett verktyg i skolans pedagogiska arbete som erbjuder en webbaserad helhetslösning för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta på ett effektivt och innovativt sätt vilket bidrar till nya, spännande arbetssätt i skolan mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och kan organisera sitt arbete på ett enkelt sätt.

Kontakt

Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-855 31
bergska.gymnasiet@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång