Finspångs kommun

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter så att du i framtiden ska kunna arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

En tavla där det hänger olika verktyg.

Du kommer att läsa kurser på skolan som ger dig kunskaper och färdigheter i bygg- och anläggnings­kunskap, verkstadsteknik, fastighetsskötsel, skötsel av utemiljöer och hur man arbetar serviceinriktat. Du kommer att ha arbetsplats­förlagt lärande där du får pröva dina kunskaper ute på olika arbetsplatser. Vi lägger stor vikt vid att du ska få så mycket arbetslivs­erfarenhet som möjligt.

Under din studietid kommer du också få chans att starta ett företag inom Ung företagsamhet.

Vi arbetar utåtriktat och du får möjlighet att göra flera studiebesök, utflykter och resor under din studietid.

Vårt mål är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på när du ska flytta hemifrån och börja ditt yrkesliv.

APL – Arbetsplatsförlagd lärande

Under programmets fyra år kommer du att varva teoretiska kunskaper med APL på olika arbets­platser.

Största delen av de programgemensamma ämnena och program­fördjupningarna är förlagda på en eller flera arbetsplatser. Detta för att ge dig större möjligheter när du senare ska ut i arbetslivet.

Vårt mål är att du ska ges möjlighet att utöka APL-tiden till mer än 22 veckor.

Kontakt

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång