Finspångs kommun

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning med många möjligheter att studera vidare.

Kille i vit t-shirt håller en grön kub över huvudet.

En bra grund för de flesta yrken

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning där du förbereds på studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Tyngdpunkten ligger på olika samhällsorienterade ämnen, svenska och främmande språk.

Du lär dig hur samhället drivs och utvecklas i Sverige och internationellt. Du får ett vetenskapligt och kritiskt tänkande samtidigt som du lär dig uttrycka dina åsikter i tal och skrift. Du har möjlighet att läsa mycket språk och fördjupa dig inom beteendevetenskap. Du får lära dig hur man ställer upp i teoretiska modeller som man sedan prövar genom olika undersökningar. Detta påminner om hur man studerar på högskolan.

Du fördjupar dina kunskaper i samhällskunskap, religion, historia, moderna språk, engelska, svenska och psykologi. Men har också möjlighet att starta och driva ett företag i kursen entreprenörskap.

Samhällsprogrammet ger dig stora valmöjligheter för fortsatta studier och yrken som statsvetare, miljövetare, jurist, diplomat, arkitekt, samhällsplanerare, ekonom, psykolog, lärare m fl.

Global profil

Global profil finns att välja på NA, SA och EK oavsett inriktning. Det är ett kurspaket som ligger under programfördjupningen. Du tema läser kurserna politik och hållbar utveckling och geografi 1. På Bergska tänker vi på hållbarhet i allt vi gör men du jobbar lite extra för att hjälpa till att uppnå de Globala målen i Agenda 2030!

Våra inriktningar

En populär inriktning där du fördjupar dina kunskaper om människors utveckling och samspel med andra människor. Du lär dig förstå hur vi människor agerar som individer och som gruppdeltagare i olika sammanhang.

Här ingår också att förstå olika typer av ledarskap och organisationer. Inriktningen ger dig kunskaper om kommunikation, grupprocesser och konflikthantering.

Du läser en andra kurs i psykologi. I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och yrkesliv. Här ingår att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar mänskliga beteenden, känslor och handlande.

Kursen i samhällskunskap ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Kurserna i samhällsvetenskap ger dig kunskap om samhällets politiska utveckling. Du får insikt i frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning.

Du får lära dig mer om begrepp som; globalisering, nationalism och genus. Du utvecklar också din förmåga att kritiskt granska information från olika medier.

Bergskas globala profil anknyter till de 17 hållbarhetsmålen och de viktiga utmaningar som behandlas i agenda 2030. Vi jobbar inte med stora projekt utan vi använder oss av paket av kurser där traditionell undervisning förstärks med mindre projektarbeten, föreläsningar och workshops. Variation är ledordet.

En viktig samarbetspartner är Finspångs kommun med sitt stora internationella nätverk. Vi arbetar också tillsammans med skolor i andra länder för att vara globala på riktigt!

Programcirklar

Utifrån diagramen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra

Globala mål

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång