Finspångs kommun

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller.

Utbildningen på Introduktionsprogrammen syftar till förberedelser eller introduktion till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Du kan inte få en examen från ett Introduktionsprogram. Däremot får du ett studiebevis på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen som avslutats.

En annan möjlighet för dig som ej är behörig till nationellt program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörighet. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Studieupplägg

För att eleverna på Bergska gymnasiets introduktionsprogram ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet med:

  • små lärarledda undervisningsgrupper.
  • regelbundna enskilda samtal med mentor där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • ett nära samarbete mellan mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • att alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • motivtionshöjande insatser utifrån elevens behov.

På Bergska gymnasiet finns följande introduktionsprogram:

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång