Finspångs kommun

Individuellt alternativ

Utbildningen vänder sig till elever som inte har betyg eller förutsättningar att komma in på ett nationellt program.

Syftet med utbildningen är att utifrån varje enskild elevs särskilda behov och förutsättningar ge eleven möjligheter att växa och utvecklas socialt och kunskapsmässigt för att senare kunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningen erbjuds i två år, men kan vid behov förlängas.

På individuellt alternativ ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan och schema.

Den individuella studieplanen kan innehålla:

  • Undervisning i samtliga ämnen som eleven saknar från grundskolan.
  • Vissa programgemensamma karaktärsämnen på nationellt program.
  • Möjlighet till praktik.

All undervisning på IMA utgår från elevens behov och sker i huvudsak i mindre undervisningsgrupper tillsammans med och under ledning av välutbildade pedagoger. Eleven har dessutom möjlighet till extra specialpedagogiskt stöd.

De elever som har praktik inom arbetslivet följs kontinuerligt upp av skolans praktikansvariga.

Under studietiden läggs stor vikt vid motivationsarbete och stärkande av elevens självkänsla. Detta sker genom att varje elev får enskild coachning under utbildningen, exempelvis genom att få hjälp med att skapa rutiner i sin vardag och utveckla sociala relationer.

Utöver denna coachning har eleven nära kontakt med sin mentor och har tillsammans samtal med fokus på social utveckling, studieteknik och studieresultat.

Eleven har dessutom möjlighet att regelbundet träffa skolans studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska.

Studieupplägg

För att eleverna på Bergska gymnasiets introduktionsprogram ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet med:

  • små lärarledda undervisningsgrupper.
  • regelbundna enskilda samtal med mentor där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • ett nära samarbete mellan mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • att alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • motivationshöjande insatser utifrån elevens behov.

Ansökan

Du gör en intresseanmälan via gymnasiestudera.se.

För mer information och hjälp med ansökan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång