Finspångs kommun

Språk/Language

Namnet Finspång

Namnet Finspång, Finspong, eller det ursprungliga "Finsponga", tros ha till­kommit på 1300-talet och kan betyda "Fotgängarnas broställe".

I skriftliga källor nämns år 1390 en ”Botvid i Finsponga” och samma år även att de två männen ”Vibjörn i Thoristorp” och ”Niklis i Wigistorp” haft affärer med östra Finsponga.

Ändelsen ”Fin” i namnet Finspång tros komma från ordet ”finna”. Ordstammen ”Fin”, lär betyda ”söka stig” eller ”väg för foten”.

Ändelsen ”spång” kommer av det fornsvenska ordet ”spang” vilket betyder ”något över en å” eller något utspänt över en flod.

Namnet Finspång skulle alltså kunna betyda ”Fotgängarnas broställe” och har förklarats med att många passerat sjöarna på väg i östvästlig riktning och sydväst-nordostlig riktning.

Kartillustration som visar gamla vandringsstråk mellan sjöarna vilket troligen givit upphov till namnet Finspång - "Fotgängarnas broställe".

Finspång som by tros ha tillkommit någon gång på 12-1300-talen men själva spången, möjligheten för folk att ta sig över vattendragen, sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden.

Risinge

Finspång ligger i socknen Risinge, på halvön mellan sjön Dovern och sjön Glan och har bestått av flera byar. Namnet tros härstamma från ett boställe som sedan gav socknen dess namn.

Ändelsen ris kan betyda skog men i det här fallet tros Risi varit ett namn på en person som ägt mark. Namnet var tidigare "Risinger" vilket förklaras med "Risingarnas mark".

Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör och projektledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång