Finspångs kommun

Språk/Language

Korttidstillsyn för skol­ungdomar över tolv år

Syftet med korttidstillsyn enligt LSS är att ge skolungdom över tolv år en meningsfull fritidssysselsättning utanför det egna hemmet då föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Du ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Kontakt

Anna Abrahamsson
Enhetschef Björnkullens korttidsboende + avlöserservice, Hårstorps gruppbostad, Västra Högbyvägen gruppbostad
Sektor social omsorg

0122-850 90
anna.abrahamsson3@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång