Finspångs kommun

Språk/Language

Stöd till anhörig

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Hos Finspångs kommun kan du bland annat få vägledande samtal, anhörig­­grupper och stöd­samtal. Anhörigstödet är kostnads­­fritt och dokumenteras inte.

Anhörigstöd är finns för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är psykiskt eller fysiskt sjuk, har ett missbruk eller beroende, är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Du som stödjer kan vara partner, förälder, barn, syskon, vän, kollega eller granne.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och till för dig som bor i Finspångs kommun. Alla som jobbar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Anhörigstöd omsorg

Finspångs kommun erbjuder stöd till dig som vårdar och tar hand om en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp att klara vardagen. Anhörigstödet ska underlätta din vardag, fysiskt, psykiskt och socialt. Stödet ska också bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande för dig och den du vårdar.

Anhörigstöd beroendeproblem

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med detta. Du kan ta kontakt med behandlingsteamet för ett informationssamtal.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång