Finspångs kommun

Språk/Language

Busskort

Kortet ska användas så länge som eleven har rätt till busskort från skolan. Detta innebär att detta kort ska eleven använda år från år och eleven får därför inte något nytt när ett nytt läsår börjar. I stället kommer kortet att laddas automatiskt.

Därför är det viktigt att vara rädd om kortet!

Skadat eller förlorat kort

Om kortet skadats får du ett nytt kort av skolan om det gamla kortet tas med till expeditionen.

Har kortet gått sönder för att du inte varit rädd om det eller själv orsakat skadan, får du betala 200 kronor till skolan för att få ett nytt.

Tappar du kortet, får du betala 200 kronor till skolan för att få ett nytt och kortet spärras.

För att kortet ska börja gälla samma dag måste du meddela detta till expeditionen innan 08:30

Kortet gäller

  • Alla vardagar mellan klockan 5.00 och 19.00
  • Hela läsåret och även alla lov förutom sommarlovet
  • Du kan resa med kortet hur mycket som helst inom det området som kortet gäller

För att kortet ska vara giltigt

Kortet är personligt och därför är det viktigt att namn och födelsedatum skrivs på kortets baksida (på den vita ytan). Om kortet saknar dessa uppgifter är det ogiltigt. Du ska kunna bevisa att du är ägare till kortet genom att visa något annat kort med ditt namn på om någon förare eller kontrollant frågar. Kortet kan inte lånas ut till någon annan. Om kortet används av någon annan eller om du inte kan bevisa att kortet tillhör dig är kortet inte giltigt. Vid en kontroll får du då betala en så kallad tilläggsavgift på 600 kronor. Och kan även bli av med ditt busskort.

Kom ihåg att...

...du kan inte resa utan att kortet är giltigt. Glömmer du ditt kort, eller om det inte är giltigt, måste du själv betala för att få åka med bussen.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång