Finspångs kommun

Språk/Language

Grosvadsskolan

Grosvadsskolan som ligger i Finspångs centralort har verksamhet som vänder sig till skolår sex till nio. På skolan går drygt 400 elever.

Grosvadsskolan

Du som elev hos oss på Grosvadsskolan ska när du lämnar skolan ha en positiv självbild, ha uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Du ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens samt ha både breda och djupa kunskaper på områden som bidrar till en fortsatt effektiv kunskapsutveckling.

Du ska ges möjligheter att nå de mål som beskrivs i de nationella kursplanerna. Lärarna formulerar din utveckling i riktning mot kunskapskraven tillsammans med dig. Grosvadsskolan ska ge dig verktyg för ett livslångt lärande. Viktiga kunskaper vi vill ge dig för framtiden, förutom kunskapskraven i nationella styrdokument, är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem.

För att du effektivt ska utveckla språk, färdigheter och kunskaper krävs inflytande över vad du ska tillägna dig, hur det ska göras och att du ser det meningsfulla i processen.

Grosvadsskolan är mitt uppe i en projektsatsning som går ut på att öka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi gör det genom att schemalägga extra fysisk aktivitet i form av pulsträning samt att systematiskt jobba med elevernas psykiska hälsa. Projektet omfattar samtliga klasser i årskurserna 7, 8 och 9.

På Grosvadsskolan kan eleverna vara med och påverka sin utbildning och sin arbetsmiljö genom följande:

  • Klassråd
  • Elevråd
  • Matråd
  • Elevskyddsombud

Grosvadsskolan anordnar lovskola under höst-, sport-, påsk- och sommarlovskola enligt Skolverkets riktlinjer. Vi garanterar plats för årskurserna 8 och 9 i första hand för att nå behörighet till gymnasiet.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5

Eva-Britt Junkka
Rektor
Grosvadsskolan

0122-850 40
eva-britt.junkka@finspang.se

Ulrika Runesson
Biträdande rektor
Grosvadsskolan Syd (årskurs 6 och 8)

0122-855 58
ulrika.runesson@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 80 Finspång

AnnChristine Svensson
Administratör
Grosvadsskolan

0122-856 43
ann-christine.svensson2@finspang.se