Finspångs kommun

Språk/Language

Det här behöver du bygglov för

Nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnad

 • Nybyggnad.
 • Tillbyggnad. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.
 • Ändring som leder till väsentligt annat ändamål.
 • Ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckning, eller vid avsevärd påverkan av yttre inom detaljplan.

Andra anläggningar än byggnader

Vid fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra följande:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor.
 • campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar.
 • friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar.
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • radio- eller telemaster eller torn.
 • vindkraftverk.
 • murar och plank.
 • parkeringsplatser utomhus.
 • begravningsplatser.
 • transformatorstationer.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se