Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunens kris­förebyggande ansvar

Kommunen har flera uppdrag inom krisberedskapen. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer och uppdrag som finns och vad det innebär för kommunen att arbeta med krisberedskap.

Kommunens uppgifter och ansvar för att stärka krisberedskapen finns nedskrivna i de överenskommelser som slutits mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt i lagar och förordningar. Överenskommelserna bygger bland annat på Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunen har bland annat dessa uppgifter:

  • Risk- och sårbarhetsanalys.
  • Planering av krisstöd, kontinuitet och resurser
  • Geografiskt områdesansvar
  • Utbildning och övning
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation med bemanning
  • Ledningsansvar

Här kan du fördjupa dig mer i hur kommunen agerar vid en kris för att öka din egen beredskapsförmåga

Kontakt

Daniel Utterström
Beredskapssamordnare
Sektor Samhällsbyggnad

0122-857 32
daniel.utterstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång