Finspångs kommun

Språk/Language

Bredband och IT

Här kan du läsa mer om bredband, internet, fiber och hur du skaffar stadsnät via Finet. Du också ta del av Finspångs kommuns strategiska plan för IT-infrastruktur.

Bredband

Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information som bilder och musik. Du kan också använda bredband till tjänster som telefoni, radio och TV. Både fasta och mobila lösningar marknadsförs som bredband. Vanligen ger fast bredband (fiber) högre och säkrare överföringshastighet än mobilt bredband.

Hur gör jag för att få fiber till min fastighet?

Stadsnät via Finet

I Finspångs kommun är det bolaget Finet Stadsnät AB som utför utbyggnaden av stadsnätet i Finspångs kommun. Stadsnätet är ett öppet nät vilket betyder att du som kund har möjlighet att välja den leverantör som passar dig bäst. Vänd dig till Finet för att se om din fastighet redan är ansluten till stadsnätet eller kan bli det.

Bredbandskartan

Utöver Finet finns det andra aktörer som bygger och säljer bredbandsanslutningar. Med hjälp av Post- & telestyrelsens (PTS) tjänst Bredbandskartan kan du ta reda på vilka aktörer som har fibernät i ditt område, eller i närheten. Kartan visar också olika bredbandsprojekt. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Vad är Finspångs kommuns roll?

I Finspångs kommun är det de förtroendevalda med stöd av förvaltningen som tar de strategiska inriktningsbesluten för utbyggnad av fiber. Finspångs kommun har ett kommunalt bolag, Finet, som sköter planering, försäljning och genomförande av utbygganden av bredband. Finet står tillsammans med Maintrac bakom bolaget Finspång Fiber.

Strategisk plan för IT-infrastruktur

Finspångs kommuns mål är att ha en öppen, robust och operatörsneutral IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Kommunens långsiktiga mål är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 2025 ska Finspångs invånare ha tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet vilket innebär att:

  • 98 procent av invånarna har möjlighet till minst 1 Gbit/s.
  • 1,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.
  • 0,1 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Detta oavsett vilken teknik som används i utbygganden, det vill säga att utbyggnaden ska vara teknikneutral.

En väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för Finspångs kommuns digitalisering, kommunens invånares möjlighet att bo och verka där de själva vill och företagens möjlighet att stanna kvar i kommunen eller möjlighet till nya etableringar.

Bredband på landsbyggden

För Finspångs kommun är det viktigt att fortsätta arbetet med IT-infrastrukturens utbyggnad, både i den relativt väl utbyggda tätorten Finspång, men främst på landsbygden. Detta för att göra det möjligt för invånarna att ta del och använda sig av alla de digitala tjänster som finns att tillgå.

Läs mer om Finspångs strategiska plan för IT- infrastruktur i dokumentet ”Strategi för IT-infrastruktur”.

Telefonoperatörerna genomför löpande förändringar och moderniseringar i sina tele- och bredbandsnät. Det innebär att de gamla kopparledningarna och telestationer avvecklas runt om i Sverige. Det fasta kopparnätet, som till största del ägs av Telia (Skanova), kommer att läggas ner löpande.

Läs mer om nedläggningen på Telia / Skanovas webbplats.

Hur påverkar avvecklingen mig?

För invånare i Finspång betyder det att om du har fast telefon och ADSL (internetuppkoppling via telefon) och inte har fiber inkopplat i din fastighet kommer du behöva byta till mobila lösningar. De som behöver byta får brev från Telia med information om när och hur.

Kunder kommer att erbjudas alternativ till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på̊ marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst, Telekomguiden, dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Kontakt Telekomguiden
010 -130 79 00
info@telekomguiden.se

Erbjudande och frågor med svar

För dig som inte har möjlighet att välja fiber erbjuder Telia särskilda erbjudanden för kunder som berörs av förändringen. Läs mer på Telias webbplats om deras erbjudanden. På samma sida har Telia även sammanställt frågor med svar.

På Post- och telestyrelsen (PTS) webbplats finns frågor med svar om förändringarna och vilka rättigheter du har om du påverkas av avvecklingen.

Kontakt

Finspångs Stadsnät, Finet AB

0122-246 80
finet@finet.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång