Finspångs kommun

Språk/Language

Nära vård i Rejmyre

När samverkan mellan kommunen och regionen fungerar bra innebär det stor skillnad för invånarna.

En skylt framför Berggårdens infart i Rejmyre.

I Rejmyre kan invånarna få en stor del av sin vård på plats vid den satellitmottagning som bedrivs i samverkan mellan Vårdcentralen Finspång och Finspångs kommun.

-Mottagningen bemannas av sjuksköterskor samtliga vardagar och två dagar i veckan finns även läkare på plats. Patienterna kan komma för bland annat provtagning, blodtryckskontroll och sår­om­läggning. När patienterna träffar läkarna handlar det oftast om årsuppföljning av kroniska sjukdomar eller rond på särskilda boendet Berggården, berättar Sofia Holmlund som är verksamhetschef på Vårdcentralen Finspång.

Ansvaret flyttades från landstinget till kommunen

Innan 2014 var det distriktssköterskor inom dåvarande Landstinget i Östergötland som utförde all hälso- och sjukvård, både på mottagningen och i hemmet. Sedan kom hemsjukvårdsreformen med en så kallad skatteväxling i Östergötland och kommunerna övertog ansvaret för hemsjukvården.

-Finspångs kommun och Vårdcentralen Finspång har ett samverkansavtal med regionen som säger att ”allt som går att samverka kring ska vi samverka kring med det goda syftet att gynna patient, medborgare och samhällsnytta.” Det tog vi fasta på och kom överens med regionen om att deras distriktssköterskor skulle fortsätta att bemanna servicen med hälso- och sjukvård i hemmet. På så vis finns underlag för regionen att också bemanna satellitmottagningen i Rejmyre, förklarar verksamhets­chef Maria Frisäter på Finspångs kommun.

Entredörr vid Berggården i Rejmyre. På båda sidor om dörren hänger svenska flaggor. På höger sida finns ett rött staket med en brevlåda.

Kräver samverkan på flera nivåer

Samverkan betyder alltså att kommunen betalar regionen för den hälso- och hemsjukvård som man bedriver hemma hos Rejmyreborna medan regionen står för satellitmottagningen.

-Samverkan är unik där samma sköterskor i vissa delar jobbar för kommunen men har sin tillhörighet i regionen. Uppdraget kräver att vi samverkar på flera olika nivåer och mellan­professionellt för att få det att lyckas. Vår samverkan i Rejmyre är ett tydligt exempel på hur arbetssättet med nära vård lyckas bra och gynnar patienter och våra medborgare, avslutar Maria.

Det här innebär "nära vård"

Nära vård handlar om att vården finns där du som invånare behöver den. Det innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Målbild för satsningen Nära vård.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång