Finspångs kommun

Språk/Language

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång