Finspångs kommun

Språk/Language

Förebygg olyckor hemma

Hemmet är för många en trygg plats, likväl är skador och olyckor i hemmet är inte ovanligt. Här kan du läsa enkla tips om hur du kan förebygga i hemmet och på fritiden.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång