Finspångs kommun

Språk/Language

Skyltning för evenemang

Det finns bland annat en digital evenemangs­kalender, kommunala infarts­skyltar till Finspångs centralort samt privata digitala utomhus­skyltar. Här kan du läsa mer vad som gäller för dessa och hur du kan gå till väga för att informera om ditt evenemang.

Den digitala evenmangskalendern visas bland annat på Finspångs destinations­webb samt på Finspångs kommuns webbplats.

Arrangör med flera evenemang under året

Har du som arrangör ett flertal evenemang under året kan du registrera ditt företag/förening i systemet Basetool och för att få tillgång till hela verktyget och alla funktioner. Du kan då lägga in evenemang som du även kan redigera på egen hand. Observera att evenemangen ska uppfylla den policy som organisationen Tillväxt Finspång har för publicering.

Kontakt till Tillväxt Finspång
Telefon: 076-633 69 23
E-post: kontakt@tillvaxtfinspang.se

Arrangör för enstaka evenemang

För enstaka evenmang finns ett tipsformulär som du kan fylla i. Även dessa ska uppfylla policyn för publicering.

De infartsskyltar som finns på infarterna till Finspångs centralort ägs av Finspångs kommun.

Infartsskylt på östra infarten på riksväg 51

Infartsskylten på riksväg 51 (Norrköpingsvägen) i höjd med KL industrier består av en dukklädd överdel med en bild som ska stärka kommunens profilering. Denna hanteras av kommunens kommunikationsavdelning.

Därunder finns en digital skylt som också hanteras av kommunikationsavdelningen och som i första hand används för att informera om tillfälliga evenemang. Evenemangen ska:

  • vara öppna för allmänheten,
  • uppfylla den policy som organisationen Tillväxt Finspång har för publicering i den digitala evenemangskalendern och
  • redan vara godkända och publicerade i den digitala evenemangskalendern.

Antalet budskap som kan växla på skylten, tidsintervall och grafisk utformning styrs av ett regelverk. Inga evenemang kan garanteras visning på skylten.

Evenemang där kommunen är arrangör eller medarrangör samt viktig eller akut samhälls­information har förtur.

Inga lösa skyltar på fundament eller i anslutning till denna infartsskylt får förekomma.

Övriga infartsskyltar

Från övriga infarter finns fasta skyltar som kan kompletteras med underskyltar för två tillfälliga evenemang samtidigt. För information om ett evenemang på en underskylt gäller:

  • det ska vara öppet för allmänheten,
  • det ska uppfylla den policy som organisationen Tillväxt Finspång har för publicering i den digitala evenemangskalendern och
  • redan vara godkänt och publicerat i den digitala evenemangskalendern.
  • Arrangören kontaktar och bekostar Fröbergs i Lotorp för produktion och uppsättning.

Kontakt till Fröbergs
E-post: info@frobergs.se
Telefon: 0122-861 00

De privata reklamskärmarna på riksväg 51 och vid Arena Grosvad ägs av ReklamTV Sverige AB.

Bokning av annonsplats
E-post: alexander@adstreet.se
Telefon: 010-750 08 34

Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör och projektledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång